Munchmuseet, MM N 2842

MM N 2842, Munchmuseet. Datert 24.6.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2842 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd. 1

    Kristiania

 

Munchmuseet N 2842 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2842 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig!
 Vi har nok ikke
{l}på længe hørt fra hinanden, heller
ikke har jeg hørt fra min tapre
ven Gjerløff og de andre hyggelige
Mennesker – Jeg har så ofte ønsket
at jeg kunde bedt Dig ned her
på en liden Tur – så vi kunde tat
en Spadsertur i Thüringerwald – men
Pengene har aldrig villet som Fløden stige
over den sure Melk – Kunde Du ved
Hjælp af { … }at jeg gav { … }nogle Raderinger
og muligvis osså et lide{ … }t Billede skaffe
Dig nogle Penge tilveie – det blir altså

    

 

Munchmuseet N 2842 bl. 2v

til et lidet Stipendium –
    Kunde Du skaffe nogle hundrede Kroner
{ … }for en 10 Lithografier eller Raderinger –

    Kanske det osså kunde være en der
vilde have e{ … }n liden Skitse for en 100 Kr.

    Jeg håber at { … }det vil hjælpe på
mit Nervesystem på et Par År
ikke at se Synet af visse modbydelige
Mennesker –

    Tænk lidt over dette
    
    Mange Hilsener til Dig og { … }Gierløff
fra      
 Din hengivne


    Edvard Munch


    Ad. Russischer Hof
    Weimar
    Du kan fortælle Gierløff at der er
foreg{ … }aaet de mærkeligste Historier i
Thüringerw{ … }alds mørke Skove –

    Glem ikke at hilse vor gode Venninde
Fr. Ingse Vibe

    Jeg ber Dig at hilse så meget Dine Forældre og Tante Jette