Munchmuseet, MM N 2828

MM N 2828, Munchmuseet. Datert 10.2.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2828 bl. 1r

    
    Hr. Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2828 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2828, s. 1
    
    Kjære Ludvig.
 Jeg skal meget snart
fortæle Dig – min tro Feltherre – om de
mærkelige Sl{g}ag jeg har havt – om hvordan
jeg forklædt ind{ … }sneg mig indenfor Prags Mure
og udspionerede Fiendens Stillinger – og hvordan
jeg ganske – som Tordenskjold i Marstrand – over-
rumplede Borgermesteren i Prag således at
han som Tegn på sin Overgivelse af Staden
{ … }gav mig sin Equipage til Disp{ … }osition –
– Jeg skal fortælle herom og om de

    

 

Munchmuseet N 2828, s. 2

andre mærkelige Træfninger senere –
    Nu gjælder det om øieblikkelig at
sende et Ilkorps til Nor
Kristiania – hvor Kampen er shed hed
da Øiens forblindelse har lagt Tåge
over Menneskenes Forstand –

    Svinet som Gud Amor alias

herlige Kjæmper i Frygt –

    Altså udgår følgende Befaling:
– Som bekjendt har jeg skrevet
en storstilet Komedie der heder

 

 

Munchmuseet N 2828, s. 3

    Den frie Kjærligheds By –
    Altså forlanger jeg at Du, min
tro Feltherre, sætter igjennem at
en liden Notits i Verdens Gang – der
er vel nærmest er Fiendens {a}Avis –
sålydende – (omtrent)

    Edvard Munch har osså ved
Siden af at male beskjæftiget
sig med Literatur – Han har allerede
færdig en Komedie – der heder
{d}Den frie Kjærligheds By.

    Motivet er at en fattig Sanger
og en rig Princesse samtidig har
hørt om denne – den frie Kjærligheds

 

Munchmuseet N 2828, s. 4

By – og dette b{ … }ringer da en
Masse Komiske Forviklinger –


    Dette er altså skrevet og undertegnet
af Seierherren i Prag Anno 1905
den 10de Februar


    Jeg tror den lille Notis skal kile
disse Mennesker lidt –

    
    – Din heng. Edvard Munch


    Hotel Janson Mittelstrasse –
    Jeg har med Stolthed læst om at
den tydske K{ … }eisers Søn har ‹{ … }antaget› det
berømmelige og stolte Navn Ravensberg