Munchmuseet, MM N 2819

MM N 2819, Munchmuseet. Datert 9.12.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2819 bl. 1r

    
    Hrr Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2819 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2819 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig!


    Jeg glemte at si Dig at når
Du må ruste Dig på Togt efter
Kodaksapparater og Andreas Auberts Bøger
{ … }og guderne ved hvad må Du
trøste Dig med Middager og Zigarer –
 …  selv om det er på de af
Fienden mest truede Stillinger –

    – Friesen til Linde er ophængt og
den virker i hans Empireværelse
direkte som en Bombe – det flammer
af rødt og Blåt – Herskabet har endnu

    

 

Munchmuseet N 2819 bl. 2v

ikke overvundet det første Indtryk
og jeg må lægge {o}Olie og Vadt
om ‹disse› sårede Nerver –

    Jeg reiser imorgen til Hamburg
forat stedes til ansikt med mit
n{ … }ye offer Senator Holthusen.
– der skal males i Ornat.

    Det ser ud til at Udstillingen i
{ … }Prag blir storartet {og}der gjøres mange
Forberedelser – Apropos mens jeg
husker det – gjør diskret Brug af
de hvass Kommentare ord jeg vistnok fortjent
send‹te› Kvinnemennesket –

    Forat vide nogenlunde hvordan jeg
kan indrette mig – hvormange tusinde
Kroner har De endnu mig tilhørende –
– Jeg håber nemlig at jeg snart får
‹endel› – Det er kanske ikke mer end 100 Kr og da
er det bedst det blir til nødvendige Udgifter

    
    Mange Hilsener.  Din heng. E Munch