Munchmuseet, MM N 2818

MM N 2818, Munchmuseet. Datert 5.12.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2818 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg

    Stensgd 1
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2818 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2818 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig
 Jeg har et Par Ting
til at be Dig om. I Logens Cafe har
jeg ved Buffeen { … }lagt til Opbevaring
et Par Bøger som jeg har fået af
A. Aubert. { … }Ligeledes har jeg sandsynligvis
Grand sat { … }ladet opbevare
mit Kodakapparat – Mulig det var
i en anden Restaur Café. Vil Du være
så snil at opbevare disse Sager for
mig – Du skjønner jeg må have { … }Penger
af nu da jeg her skal «gjøre» Penger
Nu må jeg låne af Jøder – det koster –
Penger – { … }Ei heller får jeg gjort mine
Sager – { … }Senere vil jeg forhåbentlig få
nok – At Kvindemennesket  …  vifter

    

 

Munchmuseet N 2818 bl. 2v

i mi{t}n Udstilling og holder Udstilling
med Apekattens Billeder lige efter
mig er jo bare et af de mange
Tegn på hendes Smagløshed og Freidighed
– Men at hun og hennes Medskyldige
‹endnu› fo …  forfølger mig med
sine frække Løgne er utroligt –
Jeg glemmer ikke det, Du fortalte
mig at B. …  havde fortalt at
jeg havde været «geil» dengang jeg tog hende
til mig – Jeg ved ikke hvad jeg skal mest
forbause mig over    Frækheden eller
Dumheden – { … }Ved { … }at { … }bearbeide mig en Måned
med alle optænkelige Midler og til
slut med Knald Triumpfen (Selvmordstruslen)
at de fik de mig op til en slags Medfølelse
og fik mig til at glemme alle de tidligere
Sager – { … }At jeg så omfavner hende  …  har
{ … }han og hun den Frækhed at kalde Geilhed –
– At jeg istedet skulde have smurt hende
op til hun var halvdød og, var vistnok riktigere –
Hunden B. bør heller la være at «gjø» om den
største Maler – Dette bør siges ham – jeg vil ikke
have noget med han at gjøre –