Munchmuseet, MM N 2792

MM N 2792, Munchmuseet. Datert 1933. Brevutkast til Harry Fett.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2792 bl. 1r

    
    Kjære Harry Fett


    Jeg fik ikke udført mit ærende hos
Dem... Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare
Deres frue at jeg nok har tænkt på engang
at h vise mine vægge herute frem. Men
jeg kan ikke se til hvilket formål jeg vil
la den eventuelle intækt gå – Nu er det
umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig
isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret
hende hvo at det er mig så vanskeli at
skrive breve og ha med foretninger at gjøre
at jeg i sin tid foretog en reise til Berlin
for at undgå at skrive brev – Nu går
jeg med mine { … }erholdte { … }breve i en mappe
i håb om engang at kunne besvare dem –

    Med min bedste vilie kan jeg ikke
forstå annet end at det var ganske naturli
at jeg trodde det var Dem der havde
tilskrevet mig – Er det ikke så at I
skriver har samme fornavne skriver på
samme papir med samme håndskrift?
Eller tar jeg feil? – Drømmer jeg?

 

Munchmuseet N 2792 bl. 1v

    Så vilde jeg gjerne tale { … }om Thorbjørnsens
«historie» om Jensens Hjel{ … }l portrættet
Jeg og Dr Dedichen har længe været i
strid om dette billede  … . Nu har han
fåt anledning til at fastslå sin opfatning
– Slik blir vel verdens «historien» til.

    Sagen er ikke så vigtig men det
er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på
Thorbjørnsen svarer på min protest lidt
iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.»
Han har spurt min kontrapart Dedichen
– Denne har fåt si{t}n beskjed af min
annen kon{ … }trapart Jensen der er død for
lang tid siden – Jeg der er den egentlige
part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede –
Det er Jeg mente jeg havde mest ret til
billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige
unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand
f M …  for 2 kroner. det var alt for billedet –
Thaulow bød 200 kr for det. Meget
for mig lutfattige mand – Den formuende
og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor
gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv?
Efter Dr Dedichens sigende havde han
engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen
billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.

    Hvordan skal dette korigeres?
    Det intreserte mig mig meget at læse
«Fritz» set gjennem et temperament – Det vilde
blive en farli rus for mig at vække P. A. Munch
op i min underbevidsthed –

    
    Deres hengivne Edvard Munch