Munchmuseet, MM N 2160

MM N 2160, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2160 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg studset lidt da Du pludseli spurte
hvor jeg var i 1905 enda det står i Din bok

    Jeg studset for jeg har fra det år måttet
kjæmpe med skumlerier og løgne sat ut af
kavalererne til noen intrigante damer i Aasgaardstrand. Jeg havde
kommet til at tabe besindelsen på en s tur ligeoverfor
en av dem – Det varjo uheldigt men jeg var jo
ko reist meget syg fra Hamburg    ja flygtet
for ikke at komme på et tydskt asyl.

    Jeg havde jo ingen venner dengang i Aasgaardstrand
Det var fordrukne skuespillere og Karsten der fik
juling af mig –  …  slagsmål med den fordrukne Ludvig Müller

    Man skulde jo hæve sig over slige
skuml{ … }erier der er fortsat ligetil det sidste.
Når et af vore vigtigste tidskr kunstblad
tar skumlerier herom ind i sit blad på min
70 års dag må man studse Skumlerier udspredt af en fordrukken pøbelbande – Det går jo på æren
 …  løs. Jeg bryr mig ikke om at slige løgne
blir historie – Det er jo en klik der laver
historie af høist usikre krø gamle krønikker og de
laver skrøner og krønikker utaf virkelig historie fra idag

 

Munchmuseet N 2160 bl. 1v

    Nygaard-Nilsen fortæller i et monumentalt værk
den usandhet at mine {a}Aula billeder Kommentar blev tat
ned forat repareres – Det var forat gjøre dem mindre ‹værdig›
Keilhau› fortæller at jeg siden Aulabillederne Kommentar intet
har malt også tar han portrættet av Blæhr
i boken til skræk og advars{ … }ler

    Portrættet er det bedste og mest levende i hans
‹femte› bok

    Ja det er sandeli ikke godt at vite hva skal
gjøres
med disse  …  skumlerier fra 1905 – Man
blir lortet af at ta på dem –

    En bok heromom disse år var vel det
rigtigste om jeg ‹orket› –

    Det vilde være h ‹godt› at få fortælle
lidt om disse begivenheter – Vi må jo engang
kunne træffes – Sommeren mærker jeg gjør mig
godt og de de værste af { … }‹de› trold der har
plaget mig har måttet trække sig tilbage
Det mest griske og ondsindede trold er
troldet fra 1905 – De{n}t fik da kamarillaen Kommentar
ødelagt for mig