Wilhelm Keilhau

Wilhelm Christian Keilhau (1888–1954)
Norsk sosialøkonom og historiker.

Les mer

Wilhelm Keilhau er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 162.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Keilhau har vist ikke set mine store udstillinger eller min sal i { … }Nationalgalleriet»