Munchmuseet, MM N 1943

MM N 1943, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1943, s. 1
    
    Kjære Nørregaard


    Hammer med Papiret
ligger tungt på min
Samvittighed – Jeg havde
tænkt af de tilsendte
Penger at Hammer
skulde have en 50 kr.
– Send ham det så
er { … }Du snil –

    {Jeg}Hils Din Frue og

 

Munchmuseet N 1943, s. 2

tak for Brevet – Har
Du et samlet Indtryk
af Gjenganger { … }værelset –
– så giv lidt tilbedste
Spørsmaalet er hvorlangt
der bør gåes i Smag
– Alving Kommentar var en flat
og vel ikke så smagfuld
{ … }Herre – Fru Alving Kommentar vel
mer – men i Værelset
Værelset skulde de to
Stemmer «Smager» komme

 

Munchmuseet N 1943, s. 3

tilsyne –
    Hvad mener { … }Du og
Nørregaard om at lade
et Norskt Aaklæde h{ … }ænge
op – Kavli og Lund
har Udstilling i Berlin
– Det er en forsukret
kunst – Kavli synes
at have sat det som
opgave at høste Frugterne
af mine Minehul –

    Lud L