Munchmuseet, MM N 1904

MM N 1904, Munchmuseet. Datert [??].[??].1908. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1904, s. 1

    Jeg har siden 10 år
intet solgt i Norge tiltrods for
3 store Udstillinger –
Medens Sverige og
Tydskland har bestilt
af mig og gjort det
mig muligt at leve
{her}I Norge – har man blot
gjort Geschäft med

 

Munchmuseet N 1904, s. 2

mine Arbeider –
    Intet var vel rimeligere
at f. E. R Nielsen i
Bergen havde kjøbt
af mig direkte end
af Privatfolk –

    Medens Portrætbestillinger
er indløbet ifra
Stockholm Hamburg
Weimar Chemnitz
og Berlin er intet
Opdrag fra Norge

 

Munchmuseet N 1904, s. 3

    Maurer slængte
5 kr. til mig for
Bohemen og trak
15 kr af på den akkorderte
Sum – som Udlæg
for Farver – Han var
da rig og jeg fattig –

    Han generer sig ikke
forat gå mig in
i Veien – og stikke 1500 k
i Lommen efterat han
solgt Billedet med
Løf Betingelse at

 

Munchmuseet N 1904, s. 4

lade mig få det
halve –

    En annen Pøbelhistorie
er August Mohr’s
fra Bergen – Han
er ansat hos
Winkel og Magnussen
og i København smyer
sig ind hos mig som
Ven og, skaffer sig
{ … }80 Gravurer som
han derefter ikke

 

Munchmuseet N 1904, s. 5

vil gjøre og Regnskab
for –

 

Munchmuseet N 1904, s. 6