Munchmuseet, MM N 1679

MM N 1679, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Brevutkast til Harry Fett.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1679, s. 1

    
    Kjære Harry Fett.


    Jeg kommer tilbage til
de to portrætter før og efter
1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k
måte at løse alle de
bestemmelser af tid for billeder
Det er bare at ta et tal og
sætte halvparten af malerens
billeder før den annen efter tallet –

    Billedet med penslerne blev
som sagt malt da jeg kom
hjem fra ho til Lübeck fra
hospitalet og gik ennu med
hånden i bind da jeg malte

 

Munchmuseet N 1679, s. 2

de 4 børn – Det var 3 måneder
siden Dr. Linde og Kollmann
kom op til mit atelier i
Berlin og gav mig løfter
om hjælp og støtte

    Linde kjøbte strax et billede
så var det tale om at komme
til Lübeck – Livet så ganske
håbefuldt ud –

    Uheldigvis reiste jeg til Aasgaardstrand
og følgen var den bekjendte og
jeg kom ødelagt på sjæl og legeme
til Lübeck –

    Så det annet – Det er malt
i 1915 så jeg forstår ikke hva
det har med 1905 at gjøre –
Jeg fik Det var intresant at
se disse billeder netop nu
da jeg har vært ivrig optat

 

Munchmuseet N 1679, s. 3

med at kartlægge de skjæbnesvangre
år 1902–1904 – til Klinikken
Jeg havde da blot fiender { … }i Norge
det fik jeg at føle alle de år jeg
vendte hjem til Norge    Ikke mindst
i 1905

    Da jeg i år fik de store æresbevisninger
var jeg jo stolt og glad men jeg
lod mig ikke gjøre blød –

    Jeg kjenner menneskene og vet
hvor mange fiender jeg har –

    Jeg sa den dagen til en ven: «ja men
nu kommer skumlerne ‹tifold›
igjen de der har forfulgt mig
alle de år –

    Jeg tog mig da sammen og gjen-
nem{ … }gik alle breve. Jeg har omtrent
alle Ligeledes har jeg utkast til
egne breve. Hele den perioden

 

Munchmuseet N 1679, s. 4

1902–1904–1905 – Klinikk{ … }en har jeg klar –
    Jeg benyttet da anledningen med e{n}t lynsnart
udfald fra mi{ … }t kloster at angribe noen
af de værste sorgløst vankende skumlere. Resultatet
var uventet lykkeligt – Den værste fik jeg { … }lokket til
mig og ved åndelig tortur a la Stalin og
ved løfter om eventuelt brug af mine muskler
måtte han ynkeligt be for sig og ta sine
skumlerier tilbage

    Forresten har jeg nu sat stop for
det slendrian som { … }har været i brug at
rode i mine private fotografiplader og ta
hva som helst u{ … }ten at spørg

 

Munchmuseet N 1679 bl. 2r

med i aviser specielt da min kunst
Fra det bevægede år 1902 (Du vet vel
hva da hændte) blev jeg overfaldt og
chikaneret hvert år til 1905

    Hvorfor skulde de holde sig
skjult da de modige fiender {–} ?
Pudsigt var det for mig at
det begynte med det år Dr. Linde
og Kollmann begynte at virke for
mig og jeg havde den fris ophængt
i Sesesionen der gjorde slig opsigt
Den vinteren arbeidet Tyskerne på
at hæve mig op – Linde i Lübeck
Graf Kess Kommentarler og Fru Förster-Nietzsche i Weimar
om sommeren da jeg kom forhåbningsfuld
hjem overfaldtes jeg hvert år – på gader og i aviser
1902–1903–1903–04–1905