Munchmuseet, MM N 1507

MM N 1507, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1507 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt
i Kabelvåg. Han siger at
Einar var endel syg som vi vet
og fik lidt pleurit – Hans sygdom
har idet heletaget været let – Begge er
i bedring sier han og han mener
de blir friske

    Det er godt jeg fortalte Kaarbø at
jeg havde sat mig i forbindelse med
andre og med doktoren deroppe for at
få beskjed.

    Kaarbø har tendensi{ … }øst villet
fremstille det så dårligt som
muligt – Jeg skulle holdes i ånde med bulletiner
om sygdommen –

    Det er vist osså { … }urigtigt

 

Munchmuseet N 1507 bl. 1v

at Arne intet tjener –
    Det er svære opgangstider overalt
og han må kunne tjene penger
Dette er jo bra –

    Vi kan ikke la { … }os tvinges
op i familien slig at vi
skal ha ansvarsfølelse for alt
hva hænder – Andrea og Arne
er voxne folk { … }og med { … }hva
jeg sender og de ellers skaffer må
de greie sig – Men da må ikke
kastes penge bort som hidentil.

    Det gutterne har lært i Eidsvold
og som har k{ … }ostet flere tusend
havde de kunnet lære ca 20
minutters baadreise fra Sigerfjord { … }på
Sortland hvor osså megen velstående
slægt er –

    
    Mange hilsener  Din heng. Edv Munch