Munchmuseet, MM N 1499

MM N 1499, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1499 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Takk for brevet.
    Telefonen var dårlig –
    Vi må ta alt med ro – Der
arbeides vel deroppe – Triumpfen med
guttene skal de prøve at sætte igjennem.

    Desværre kan jeg foreløbig ikke sende
hende penger da det bestemt vil tages
som betaling for gutterne –

    H{ … }avde Andrea ikke reist med gutterne
hid uten at varsle mig og så komme
med krav havde hun havt penger til
gutternes skolegang i Trom Tromsø for et år –

    Hun havde sparet 1500 kr og jeg havde da sendt
hende 1500 kr –

    Faar hun barna hid har hun ansvaret
fra Ellingsen

    Jeg skal prøve atter at få greie på
forholdene deroppe – Til sommeren vil
jeg bestemt reise op forat få fuld klarhed

 

Munchmuseet N 1499 bl. 1v

    Det gjælder at  …  vi tar alt med ro
og holder os sunde – Der vil nok blive
oftere påhæng –

    Jeg tror ikke man Du skal høre så
meget på fru Kaarbø – Hun er gammel
og får press fra Sigefjord – Kaarbø er osså påvirket

    Jeg skal sende Andrea 200 kr eller 300 kr

    
    Mange hilsener

    Din hengivne

    Edvard Munch