Munchmuseet, MM N 1495

MM N 1495, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1495 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Kjøb et par nummer af Tidens Tegn
Fredag 17 mars – Side 4.

    Det er et referat af en storthingsdebat –
    «Altfor mange af vort lands ungdom
som tar studenterexamen».

    Statsraad Hjelmtvedt nevnte at der var
flere der studerte i Norge end i Sverige og
han sier at det er for mange der studerer her
i lannet – Ungdommen burde ta eksamener
som kan bringe den nærmere næringslivet. Derved
vil flere komme på rette hyllen –

    Dette er noe for Andrea – Både Andrea og
Arne Ellingsen bør ha denne notis. –
Det må være uten vedføiet skrift ellers
blir der diskution og tøv – Det er hun flink til –
Det er kanske best Du sender Andrea et
udklip og så skal jeg sende et –

    Kjøb 3 expl. af Tidens Tegn og send mig
et nummer til Arne.

 

Munchmuseet N 1495 bl. 1v

    Jeg opdaget nylig at den ene af
de høirygge stolene var væk –

    Da jeg fortalte det til min hushjælp
blev hun nærmest sint – Hun mente
at da måtte hun eller gartneren har
tat den – Så sa hun at hun trodde jeg hadde
det bare var en stol. Dette fortalte hun
osså til gartneren og han spurte om jeg ikke
havde tat feil og at det bare var en stol {–}\som jeg eiet/

    Jeg spurte dem om de trodde jeg var
tomset og ikke vidste hva { … }jeg havde –

    Jeg vil derfor gjerne at Du skriver en
erklæring om at Du havde sendt mig
to stole – Stenersen har jo osså set begge stole

    Ja sandeli er folk vanskelige nu –
Nu er det fornærmeligt at spørre sine folk
om de har set en savnet ting –

    Både hushjælpen og gartneren er vistnok
helt bra folk og det faldt mig ikke ind at
en af dem skulde tat den og det tror jeg ikke


    Mange hilsener

    Din hengivne Edvard Munch


    Det har været godt fiske de senere år
i Lofoten og i år vist meget godt – Hvis Andrea
fremdeles holder den dyre leiligheten i Lillehammer
får hun enda mindre penger af mig – Det er bortkastet