Munchmuseet, MM N 978

MM N 978, Munchmuseet. Datert 1913. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 978 bl. 1r
    
    Kjære tante


    Jeg havde håbet at
kunne faa talt med
Inger om Sparebanksbøgerne
før jeg reiser – men det blir
ikke Tid – Vil Du bede hende
beholde Sparebankbogen til
jeg kommer { … }hjem om circa
8 Dage – Det har været
umådeli trav{ … }elt denne Sommer
– En hel Del Tydskere har
været hos mig og forstyrret mig

    

 

Munchmuseet N 978 bl. 1v

svært – Så har jeg havt meget
med Indretningen af Grimsr{ … }ød
– { … }Huset er svært praktisk for
mig og jeg faar der arbeidet
meget – om end Landskapet
er noget fladt – På Ramme
fik jeg ikke malt så godt og
jeg kommer vel til at sælge
Stedet –

    Det havde været h{ … }yggeligt
{at}om jeg havde kunnet kommet
ud på Din Fødselsdag – men
jeg blir jo i Berlin – Vi faar { … }prøve
at komme sammen til Julen –

     Min adresse blir Nordische Hof
    Frits GurlitS … 
    Hofk{ … }unsthandlung
    Potzdamerstrass Kommentare Berlin

    
    Mange Hilsener til Dig og Inger
    Din hengivne Edv Munch