Munchmuseet, MM N 835

MM N 835, Munchmuseet. Datert 29.3.1900. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 835 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Kristiania
    Norwegen
    Nordstrand

 

Munchmuseet N 835 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Min {a}Adresse er
for det første  Hotel M
    Hotel Jansen
    Mittelstrass Kommentare
    Berlin

Jeg reiser mulig om en Tid
til Dresden forat holde en
Udstilling –

    
    Hilsen til I og L
    Din E. Munch