Munchmuseet, MM N 806

MM N 806, Munchmuseet. Datert 24.10.1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 806, s. 1
    Berlin 24/10 94


    Kjære tante!
 Jeg er nu
vel instaleret i Berlin –
Jeg har  …  indrettet mig
mere praktisk end ifjor
idet jeg bor i Pension
d{a}et blir der mere Orden
Der er to Japanesere – to
{ … }fra Kalifornien – altså en
fuldstændig kosmopolitisk
Pension – Jeg har leiet
et lyst stort {v}Værelse til
{a}Atelier – det bliver billigere –
Udstillingen i Stockholm var
jeg tilfreds med – mange
Mennesker var der – men

    Forhåbentlig kan jeg snart sende lidt Mynt.

 

Munchmuseet N 806, s. 2

kunsthandlere overlister mig
altid så jeg denne {g}Gang
heller ikke får noget
udbytte af Entréen –

    Jeg { … }traf mange hyggelige
{f}Folk – Hos Grev Prozor
{I}( har som oversætter Ibsens
arbeider i Paris) inviterte
mig på en flot Middag
sammen med Lugné Poé

    Jeg har i denne Tid
blot gjort Besøg – jeg
har jo nu { … }masse Bekjendte
her – Jeg har dog på
Følelsen at jeg snart får
nok af Berlin – så jeg enten

 

Munchmuseet N 806, s. 3

reiser til Paris eller hjem
til Norge – Berlin blir
aldrig ialfald ikke på længe
nogen Kunstby.

    {H}Er Pakken med mine
Efterladenskaber i Filtvedt kommen?
Jeg har desværre efterglemt 2 a 3 Par
Støvler – jeg ved ikke om de er
ve så Fragtpenge hid værd.

    Det vilde være godt at have
dem. – Spørg Inger om hun
får Tid en Dag at gå op
i Martens Hotel og forhøre sig
høre efter om  …  mi{t}n
Kurv med Tøi er sendt –
den skulde sendes efter mig –
Der har jeg osså { … }glemt et
Par Støvler – som vistnok var
ganske gode og Reisepenge værd –

    Skriv snart – og hils Inger
og Laura samt Kaspersens.

    
    Din heng. Edvard Munch

 

Munchmuseet N 806, s. 4

    
    Adr. Englishes Strasze 23c
    in der Pension
    Charlottenburg
    Berlin