Munchmuseet, MM N 729

MM N 729, Munchmuseet. Datert 21.6.1879. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 729, s. 1

    Helgelandsmoen 21 Juni


    Kjære Tante!


    Jeg sidder nu helskindet og velbe-
holden i vort værelse på sygehuset. Reisen
var meget hyggelig, skjønt veiret ig ikke det
bedste. I godt reiseselskab var jeg også kom-
men: damerne du så var døtre af professor
Bjerknes der selv ar var med. Den jeg sad ved
siden var af en lensmandssøn { … }fra håland. Du
kan tro, det var yndigt opover reisen. Det
vakreste på turen, synes jeg, det var, da dram-
mensdalen med elven og fjorden åbnede sig for
mig efter at være kommen ud af tunnelen,
hvor jeg, skjønt togets hurtighed, vist var i
fuldstændig mørke to minutter, for ikke at
sige mere. Ved Ask station modtog to { … }sy-
gekorporaler mig og bar mit tøi til leiren. Over
storelven, der falder ud i tyrifjorden, måtte vi

 

Munchmuseet N 729, s. 2

over med båd. Jeg spiste til middag i messen
da jeg kom; men nu har vi egen hus-
holdning. Igår havde papa sin værste ho-
vedpine og kunde følgelig ikke nyde noget før
om aftenen. Om morgenen har vi kaffe og
om aftenen melk, idag skal vi have beef
og øl til middag. Fra en slags altan oven-
på har man en deilig udsigt, dog ikke
til tyrifjorden. { … }Men du kan tro det er fuldt
af myg her. I forgårs { …   … }da jeg kom, lod papa
s{ … }ygekorporalene røge med brisk inde i værelsene
for dog at faa sove om natten. Hænderne mine
er ganske hovne af my{s}gstik. Papa vil aldeles
ikke have nogen vest op, fordi han har
 …  mange meget alligevel. Derimod er der
noget, som du endelig må sende op, dersom det
var muligt. Det er farveskålerne og tuschen.
Uden dem kan jeg ikke faa tegnet noget og
her hvor der er såmange nydelige landskaber
at tegne. Også, dersom der findes nogen,

 

Munchmuseet N 729, s. 3

vilde jeg gjerne have en hvid farve, så vidt
jeg husker ligger en saadan eller ialfald stum-
per i mit farveskrin. Tuschen kan nok An-
dreas
finde; den ligger i min øverste skuffe
i { … }Rummet længst til venstre. Jeg skulde hilse
Dig såmange gange fra papa. Hils Andreas
og småpigerne {fra mig Din heng.}og Anna fra mig

    
    Din –
    Edvard Munch