Carl Anton Bjerknes

(1825–1903)
Norsk professor i matematikk ved Det kongelige Frederiks universitet, Kristiania.

Carl Anton Bjerknes er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 729.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.6.1879. Se s. 1
«Jeg sidder nu helskindet og velbe- holden i vort værelse på sygehuset. Reisen var meget hyggelig, skjønt veiret ig ikke det bedste. I godt reiseselskab var jeg også kom- men: damerne du så var døtre af professor Bjerknes der selv ar var med. Den jeg sad ved siden var af en lensmandssøn { … }fra håland. Du kan tro, det var yndigt opover reisen. Det vakreste på turen, synes jeg, det var, da dram- mensdalen med elven og fjorden åbnede sig for mig efter at være kommen ud af tunnelen, hvor jeg, skjønt togets hurtighed, vist var i fuldstændig mørke to minutter, for ikke at sige mere. Ved Ask station modtog to { … }sy- gekorporaler mig og bar mit tøi til leiren. Over storelven, der falder ud i tyrifjorden, måtte vi»