Munchmuseet, MM N 716

MM N 716, Munchmuseet. Datert 18.6.1874. Brev til Christian Munch
Filologisk kommentar: Med hilsen fra tante Karen på baksiden.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 716, s. 1

    Torsdag den 18 Juni 1874


    Kjære Papa


    D Tante er frisk og det staar godt
og vel til hjemme, Alfred Kyhn
var saa snil at han laante
mig to morsomme Eventyrbøger
som Sofie læser i for mig. Tante
har paa Regning faa sig nyt
Kjoletøi som en Sypige skal sy.
En Gut paa Gjertsens Skole i
tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan
Smit
en Søn af Kjøbman Smit er
død og Andreas slap Kl. 1½
da han skulde følge med
til Begravelsen.

    
    din
      kjære

    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 716, s. 2
Note
    Alt er vel, Edvard er veret flink
{ … }og ogsaa alle de andre Børn –

    
    Venligste og kjærligste Hilsene
fra os Allesammen