Munchmuseet, MM N 649

MM N 649, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 649, s. 1

    \{ … }Udgren og Dauthendey/

    U. og frøken J. elsker hindanden
hele – heraf opkommer en masse
stridigheter mellem  …  –
D – gjør kur til fr. { … }J
elsker hende  …  – tilsyneladende
– forsøger at forføre hende –
st …  U. og D – sindte –

    Efter mange stridigheter
 …  hvor Obst legg beskyldes at
have bragt uenighed imellem –
U. og D. – skriver et forklarende brev
til { … }U … hvor de D’s og U’s
venskab antydes –

    D ko stor scene mellem D. og Obst
de slaaes –


    Penge og Fr. – B. og Fr –
U. gjør kur til { … }fru Pry
D til fru Be{c}kstrøm
{ … }D vil flygte – { … }med fru Beck

 

Munchmuseet N 649, s. 2

    –  …  Ud. og D har
i Paris –

    Af raseri på D der
har forspildt forholdet til
frøken J. {gjør}blir Udgren
tre dage væk – b … 

    D. fortvivlelsen nær –
D. lå sommeren efter på –
bleg – D. viser sine øine
der er blodsprængte af gråd –
fortæller han har havt
næseblødning af angest –
Udgren taler om at han
har elsket kvinder –
– Da ‹bebreider› han halvt
 …  at han har bortsølet
pengene    at han vil skrive
sine digt i solen og { … }på kvindekjød

 

Munchmuseet N 649, s. 3

frøken J kommer –
D for forsones med Udgren
D. fortvivlet – griber
det sidste middel – for
løber bort med fr. J. – og gifter
sig –

    Udgren ra{ … }sende –
d …  fortæller at D. ikke
har evne at elske andre
kvinder en de han elsker
og at

    Får brev fra D.
der fortæller at han går
‹in› på stranden medens
Fruen er hjemme –

 

Munchmuseet N 649, s. 4

    Midt den sommer tidligere
– først forestillet for den ene
– på en «café» – begge sammen
– de svenske taler hele tiden om
kjærlighed – som l lidet er behandlet
i vore dage –
taler om pervers kjærlighed
men er at taler om Obst. mener hans
kjærlighedsevne er ødelagt, derved at
at han  …   …  fulde mandsalder
28 år – ikke fik tilfredsstillet  … 
– men at man da får ikke {e}har ‹evne›
til a{ … }t fuldt tages af en kvinde – men
‹snart› får modbydelighed for hende –
– taler han snart om s …  –
‹hvor› det er en  …  – nævn nævner
 … at han selv – er { … }ikke kan fuldt elske


    – ‹Senere›
    Fortæller om ophold i Stockolm
– { … }Konflikt

    En forl disse to har boet sammen
i 1{0}2 år – Så kommer Obst der
er forlovet med frøken J. der er en
kraftig sandselig pige –
Obst. er kjed af hende og bringer hende
sammen med disse –