Ragnhild Bäckström

(1871–1908)
Norsk-svensk. Søster af Dagny Juel Przybyszewska (se denne). Gift med Helge Bäckström og datter av distriktslege Juell (se denne) på Kongsvinger. Studerte sang i Paris i 1892. Var Munchs vertinne på Västmannagatan under hans opphold i Stockholm i 1894.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ragnhild Bäckström

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3323.    Brev. Datert 3.12.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 3324.    Brev. Datert 29.11.1906.
« Fru Ragnild Bæckström Adr. Hr Docent Bæckström Universitetet Stockholm»
Munchmuseet, MM N 3327.    Brev. Datert 16.8.1907.
« Fru Ragnhild Bäckström Hr Docent Helge Bäckstrom Universitetet Stockholm»
Kvinnemuseet i Kongsvinger, PN 43.    Brev. Datert 1894–1895. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Ragnhild Bäckström til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1620.   Brev. Datert 03.01.1894. 
«Hvis du altsaa vil komme imoren saa kan du godt komme tidligt kl 12 for ex, saa kunde du kanske faa malet lidt – hvis du vil da forstaar du. Men du forstaar jo, Helge har sat sig dette i hodet og faar ikke fred, før det er gjort.» 
Munchmuseet, MM K 1623.   Brev. Datert 12.08.1908. 
« Adr. Professor H. Bäckström Djursholm.» 
Munchmuseet, MM K 1625.   Brev. Datert 03.07.1901. 
«godt om hende, og jeg kan aldrig være dig nok taknemmelig – du kjendte Dagnys og mit forhold til hinanden og ved hvordan jeg nu lider.» 

Ragnhild Bäckström er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1624.   Brev fra Helge Bäckström, Ragnhild Bäckström. Datert 29.10.1894. Se s. 4
«– Nu har Ragnhild ochså hodepine, så jag får skrifva sjelf. – Det var fråga om att byta ut «Eva» mot en annan tafla. Jag skulle helst vilja ha «I skogen» eller «Sehnsucht» värderat til 325 kroner netto; den är bra och den är ju «Munchsk» – men jag är beredd att gifva några kronor emellan vid bytet – fast icke kontant. Är du med? Och huru många kronor skulle det vara? Äro Dagny och Stachu komna så helsa dem från oss och bed dem strax sända oss sin adress. – Jag hoppas denna adress för dig är riktig?»
Munchmuseet, MM K 1931.   Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert. Se s. 2
«Ragnhild og jeg var inde i Kristiania for en måneds tid siden og vi vilde så gjerne have truffet dig. Vi telefonerte til Holmen kollen,, Grand, Asgård- strand men forgjeves,»
Munchmuseet, MM K 1933.   Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert. Se s. 2
«bøn for en stor del et på- skud for at få hørt lidt fra dig personlig. Alle men- nesker sagde du var syg, rent menneskesky og umu- lig at omgåes med og alle anstrengelser Ragnhild og \jeg/ gjorde i Kristiania for at træffe dig var frugtes- løse.»
Munchmuseet, MM K 1936.   Brev fra Hans Lemmich Juell. Datert 10.10.1895. Se s. 2
«Tilgiv, at jeg, den for Dem aldeles fremmede Mand, udtaler min Mening om Deres Arbeider; tilgiv endelig ogsaa, at jeg beder Dem i det Venskabs Navn, som jeg ved existerer mellem Dem og et Par af mine Døtre og Deres Mænd, tilgiv, at jeg beder Dem gjøre os den store Tjeneste at tage vor Datter Ragnhilds Billede bort fra Udstillingen! Jeg ved, at baade De selv og flere med Dem op- fatter dette Billede ganske anderledes, end jeg gjør det. For mig var der ligetil pinligt at se min egen Datters Ansigt gjengivet saaledes; saa meget bør jeg sige, naar jeg udbeder mig en saadan Tjeneste af en Mand, der jo ikke staar i nogetsomhelst Forbindtlighedsforhold til mig.»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Penge og Fr. – B. og Fr – U. gjør kur til { … }fru PryD til fru Be{c}kstrøm – { … }D vil flygte – { … }med fru Beck»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Penge og Fr. – B. og Fr – U. gjør kur til { … }fru PryD til fru Be{c}kstrøm – { … }D vil flygte – { … }med fru Beck»
Munchmuseet, MM N 2176.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Bäckström. Datert 1894. Se s. 3
«det er jo e{n}t af mine bedste billeder – eller vi kan tænke på noget andet – Jeg hører fruen{ … }Ragnhild er ikke ganske vel – jeg håber det b{ … }are er paserende og at madame snart blir udmærket. Stachu Ducha og Meier-Graefe var oppe hos mig idag, (samt Willy Pastor) Jeg har en ganske hyggelig liden leilighed»
Munchmuseet, MM N 3323.   Brev fra Edvard Munch til Helge Bäckström, Ragnhild Bäckström. Datert 3.12.1907. Se bl. 1v
« Mange Hilsener til Dig og B»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 266).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 29.6.1896. Se s. 1
«Jeg må bede Dem gjøre mig den tjeneste at sende mig resten af de 200 Kroner* jeg skulde have for et billede – { … }Jeg blev enig med Deres frue om at { … }De skulde få dameportrættet {f}Fru Beckström istedet for mit selvportræt – *Jeg tror jeg har fået 50 eller 60 Kroner»