Hans Juell

Hans Lemmich Juell (1839–1899)
Norsk lege. Gift med Minda Blehr i 1864. Far til Dagny, Ragnhild, Gudrun og Astrid Juell.

Relaterte personer

Brev fra Hans Juell til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1936.   Brev. Datert 10.10.1895. 
«Med stor Interesse, men jeg maa tilstaa med blandede Fornemmelser, besaa jeg forleden Deres Udstilling hos Blomqvist. Lokalet var fuldt af Men- nesker, men hvilket uforstaaende Publikum! Imidler- tid er jeg ikke sikker paa, om De i Grunden ikke er bedst tjent med, at dette Publikum forbliver uden Forstaaelse ligeoverfor en Del af de ud- stillede Billeder. Er det nemlig saa, at jeg har opfattet ret Serien-«en Kvinde, som elsker», da begriber jeg rent ud sagt ikke, hvorledes De kunde falde paa at ud- stille denne offentlig i Christiania. Flere af de Bil- leder hører jo kun hjemme i en Udstilling for Kunst- nere, og det endog, om De befandt Dem under ganske andre Forhold, end de i Christiania, hvor der natur- livis raabes paa Politi, Lukning, Beslagleggelse m.m.m. Eller skal det maaske menes noget ganske andet med disse Kvindebilleder omgivne af «Fostre»?! –» 

Hans Juell er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 803.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.3.1894. Se s. 3
«der ifjor blev gift med en datter af dr. Juel på Kongsvinger –»