Munchmuseet, MM N 37

MM N 37, Munchmuseet. Datert 1933–1934. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 37 bl. 1r

    Det vilde være galt om Krohgs indflydelse blev gjort til
intet – Jeg mener blot det er galt at gjøre mig til Krohgs elev –
For i virkeligheden

    Det billede jeg malte af Torgersen og som
var udstilt på hans udstilling for kort tid siden
var gj malt før Krohg meldte sig ind på
vort atelier (Jeg meldte mig ikke ind hos ham
Dette billede{r}t blev betragtet da det sidst var
udstilt som et af mine bedste billeder –

    Jeg har malte osså flere udmærkede studier før
fra Krohg kom – Billedet Fahlstrøm har lignet
vel Krohg – Det var jo en af de studiehoveder
han jeg malte under hans ledelse – { … }Guderne skal
vide det var ikke med glæde jeg malte disse
små ophuggede hoder – Jeg sluttet jo osså
snart – Men selvfølgeli havde Krohg inflydelse
på mig – Vi var jo alle gla i ham og hans Kunst
– Men jeg lærte jo osså af de andre malere der
kom hjem selvfølgeli – Jeg var følte mer for d  …  mange

    Krohg var jo en ypperli lærer
og bare hans umådelige interesse var
jo virkende – og i den korte tid korte tid lærte
jeg jo adskilligt af ham – Dette vil ser man
naturligvis på billedet Fahlstrøm – Stykkevis osså i Vår –
men hva jeg altid har havt og Krohg ikke – og som gjør mig
modsat Krohg er den nervøse – opløsende farvebehandling  … 

 

Munchmuseet N 37 bl. 1v

af Heyerdahls billeder. Jeg fandt at Krohg
ikke eiet komposition og at stykkerne faldt
ut af rammen –

    Med hensyn til det syge barn så var
man jo i den tid jeg kalder «pudetiden»
Der var mange malere der malte syge
barn mot en pude – men det var jo
ikke motivet der gjorde mitt syge barn


    Jeg var i tvil om hvad der b … 
‹beretter› om mit  …  hjem som sygdommens
og dødens hjem – Vist h Vist har jeg aldrig
overkommet intrykkene herfra – Det har osså
været bestemmende for min kunst –

    Livsfrisen handler jo om arven som en forbannelse

 

Munchmuseet N 37 bl. 2r

Du i boken antyder
    Det var arvens uretfærdighed der
vel gav mig oprørsaanden –

    Men  …  om dette er vel
ikke nu tiden til at tale om


    Du nævner intet om tuberkulosen der
herjet i min mor og mormors familie og  … 

    Jeg havde jo  …  gigtfebere lungesygdomme
med blodstyrtning – Da ‹la› var jeg lige i døden
i et døgn –

    Jeg mener det dog har en vis vigtighed
især den { … }arven som sagt var  … 
var bestemmende for mit livssyn

    ‹De tar side når jeg galskab›

 

Munchmuseet N 37 bl. 2v

    Altså en slags Osvald Kommentarstemning –
    Derfor menes ikke at dette skulde gjøre min
min kunst syg – Tværtimod mener jeg  …  min
Kunst er en sund reaktion – Jeg har aldri vært
syg når jeg har malt –

    Det er tøv { … }og udannet snak når Scharfenberg
angriber min kunst fordi det er en arvelig træ
tæring og galskab i min familie –

    Derimod har disse gjennemgående syge år
havt slig igj  …  bestemmelse været afgjørende for mit hele liv og livssyn for mit livs
vei og noget i mit liv at det næsten er
nødvendigt for mig at forklare det som følge af
disse år

    Jeg vil si at den absolutte umulighed jeg de sidste
20 år har havt forat omgåes menesker naturligvis
kommer heraf – Nu synes jeg det kan være nok det

 

Munchmuseet N 37 bl. 3r

    Ære være være de elskelige to Dør fru Dørnberger
og datter – Men jeg kan ikke nægt nægte at nævne
at min gode ven Dørnberger var skyld i sygdommen En vinterdag vi gik { … }til
Tønsberg fra Slagen efter en s stormfuld nat hos Jørgensen der
af mig fik et s blåt øie – puffet af at Dørnberger af kaadhed
og venskab puffet mig ut i en {s}isdam så jeg {k}gik
våt og iskald 2 timer – Jeg dat da pludseli sammen
da jeg kom til Dørnbergers – og blev liggende en måned

    At jeg af høflighed mot værtsfolket om natten (kanske osså i ørske) gik
over af og sked på naboens hus. ( …  kjendt forkjølelsens liv)
kan man ikke bebreide mig især da jeg ikke kunde finde
h Dørnbergers do – Jeg ser at min ‹hjerte søster› med
den utrolige energi og eruptive kraft  …  k …  har her
fåt mig til at arve Holmfamiliens Kommentar bagenfor kunstnerævne – Disse var
vist begavede {fo … }folk og min tante ha malte lidt  …  malerier og var
hånddygti – Min Min  …  Munchfamliene var jo  …  digterens maler

 

Munchmuseet N 37 bl. 3v

og histori videnskabsmand – og geni
    Jeg tror ikke Holmene Kommentar havde geni – Men
vist er det at en levende interesse havde hun
tante for vort tegnearbeide og det stimulerte
hende meget – Men Og hun havde stor
skyld i at jeg så tidli blev bestemt til maler