Munchmuseet, MM K 5120

MM K 5120, Munchmuseet. Datert 18.10.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18de October 1915    Kjære, kjære Edvard!


    Dit kjære Brev takker jeg
Dig hjerteligt for alt hvad
Du har gjort for mig og
for os alle, jeg kan ikke
nok faa udsagt det!–

    Det er saa underligt
at tænke paa, hvorledes
Gud har ført Dig frem,
trods alle Gjenvordigheder,

 

      

og at Du nu i disse
vanskelige Tider, der det
er saa saart og vondt for
saamange, kan have det
paa den Maate.– Det er
fordi du er «en Kunstner af Guds Naa-
de» alt er givet heroventil,
det er stort dette at tænke
paa, mens mange Kunstnere
arbeider saa møisomeligt.–

    Og nu igjen, faaer jeg
jeg komme tilbake til at
takke Dig for din Godhed i
at tilbyde os Kjøbenhavns-
reise,– men dette maa
vi have tilgode til Sommer-
ferierne.– Inger maa passe
saa paa sine Elever, som

 

      

er kommen igang nu,–
Konkurancen er saa stor
at man benytter enhver
anledning, saa man er nødt
til at passe paa det man
har.–

    Laura har det
saa godt og pent,– det
er saa storartet, at Du kan
skaffe hende et saadant Sted,
det er saa trygt og godt
i alle Henseende –

    Mange Tak for Brevkortet, hvor
Du er snil som igjen \sender/ os Frugt,
–den er allerede kommen
til Nordstrand Station, saa
vi faaer den iaften. Hvor
det er deilig med al den
Frugt.

 

      

    Elektrisitet det er en
forunderlig Ting.– Vi har
jo ogsaa faaet den til Be
lysning,– bare at kneppe
–det er saa pudsigt,– det
varede lidt længe før vi be-
stemte os,– da det jo er meget
dyrere end Petroliumslamper,–
men saa maatte vi til, da de
øvrige Etager fik havde faaet
lagt ind,– men 30 Kroner Aarlig er
jo meget at betale for de faa
Rum. – Vi synes nok ogsaa
Husleien er drøi 43,– men vi
voved ikke at sige op, for
Vanskeligheders Skyld.–

    Hvor mærkeligt at du kan
have to Udstillinger, hos
Blomqvist og i Kjøbenhavn,–
– at Du har kunnet drive
det dertil,– hvilken Energi!
Nu maa jeg nok slutte med

    
    mange Hilsener fra Inger og din hen
Karen Bjølstad