Munchmuseet, MM K 4907

MM K 4907, Munchmuseet. Datert [??].[??].1937. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
37.    Kjære Edvard.


    Den dame som telefonerte var en barndomsvenn av
Arne Ellingsen. Hun sa at Arne er en fin, \snild/ mann, men
ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet
kan og intet vil gjøre. Arnes bror, Dag, har sildoliefabrikken,
han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har
lest med sine barn. Hun er søster av advokat Corneliussen.
Den gutten som hadde tuberkelose er bra, han er i Tromsø
og leser til handelseksamen. Damen sa det var vanvid med
guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt
bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især tek-
nisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst
fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Damen sa jordmorpengene
var aldeles bortkastet. –

    
    Din Inger.

    Jordmorpengene begyndte med 600, endte med 5000.
Fru Ellingsen praktiserte aldrig.

    
    Inger Munch.