Munchmuseet, MM K 4907

MM K 4907, Munchmuseet. Datert [??].[??].1937. Brev fra Inger Munch.