Munchmuseet, MM K 4832

MM K 4832, Munchmuseet. Datert [??].12.1901. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag    Kjære Edvard!


    3 juledag skal jeg faa udført
dette; føre jul havde det ikke været
heldigt at sende pladerne, de kunde
gjerne blit borte paa veien i al
denne masseforsendelse. Det er
vel tante og mig som er forulykket
paa veien fra München. Du faar
tage os omigjen. Schou faar vel
en ordentlig assurance udbetalt.
Tante har havt det grulig travelt
til jul, masse bestillinger fra
husfliden og Dopheide. Det har
blevet næsteri formeget, men det er
altid saan til jul. Mange penge

 

      

har hun tjent. Hun har syet
112 barnehuer med Lauras baand.
Laura har rigeligt med penger
paa grund af sit arbeide, og
Holm siger det er det eneste
rette for hende – stadigt arbeide.
Nu er det nydeligt her, alle
træer bedækket med sne.

    Det var da svært hvor fort det
gik med Hjalmar Johnsen. Jeg
saa ham og hans kone paa din
udstilling, og da faldt det
mig ikke ind at han var syg. Han
havde det rigtig elendigt. En
dag medens han var syg kom der
flere pantere paa en gang.

    Hilditsch’s har nok været snille

 

      

mod ham. Konen er saa tynd
som en skjære. En auktion til
indtægt for hende over 26 malerier
af de bedste kunstnere indbragte
kun 50 kr. Hjalmar Johnsen
sendte bud efter sin første
kone paa dødsleiet. Men hun
kom ikke, sendte sin datter istedet.
Laura takker meget for bogen.
Jeg var hos Oline nylig og traf
der hendes svigersøn som er en
ualmindelig pen, dannet mand.
Han er saa flink, fik laud til
alle sine examene og skal kanske
studere videre. Marie kan da
engang blive professorfrue. Oline
er uhyre stolt. Han er saa

 

      

henrykt over Marie, har tænkt
paa hende i 6 aar, men hun har
halvt om halvt været forlovet med
en anden, det blev forbi, og saa
kom kandidat Skagen og friede til
hende. Han kastede sig om Olines
hals af glæde over at have faaet
datteren. Han er søn af kassereren
paa kunstudstillingen i Bergen og
kjender dine billeder godt. Jeg
kan nu skjønne at Marie har
havt noen at snakke med om
dine billeder, for hun havde
en forbausende kjendskab til dem.
Vi skal tage med os Laura til
Oline en dag i julen. Vi er
budne 3 steder til julaften, men
vi vil være hjemme i ro.
Tante trænger nu hvile. Jeg skal
sætte en del af hendes fortjeneste
ind i banken. Tante hilser og ønsker
dig glædelig jul.

    
    din Inger