Munchmuseet, MM K 4832

MM K 4832, Munchmuseet. Datert [??].12.1901. Brev fra Inger Munch.