Munchmuseet, MM K 4688

MM K 4688, Munchmuseet. Datert 26.09.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg føler mig noksaa
ved Kræfter
    
26de Sept.    Kjære Edvard!


    Takker Dig hjertelig for
begge dine Kort, og
saa for Indbydelseskortet
fra Rector til Overleverin
gen af dine Billeder til
Universitetet. –      Hvor det
har været glædeligt og
stort, at Du har sei-
ret saa fuldstændig;
hvilken Lettelse efter
et saadant overmenneske-
ligt Arbeide, hvor
det maa have været
mangengang en Lidelse.
– Det har artet sig
anderledes nu, end for 6
Aar siden, da vi var i

 

      

    Sponviken sammen i Pensjo
natet der med Rector
Morgenstjernes Søster, det var da
midt i det værste og Inger
kom op i Ordstrid med
hende om Universitetets Hold-
ning. –

    Inger holder paa fremdeles med
Behandling – Rønctken, – og hun
er meget bedre, seer ander-
ledes ud, føler sig stærkere,
det har været en haard Tørn,
fremdeles forsigtig maa hun være.
Laura fortæller, at hun hol-
der paa med Vævning, det
er forfærdelig godt. –

    Tak skal Du ha for alt det
Du vil sende os fra din
Have, hvor det er snilt af
Dig, nu blir Kjelderen saa
forsynt 30 Flasker Saft, og der
til Syltekrukker, alt fra
Dig, –
  Inger sender Dig
mange Hilsener,
 din hengivne
Karen Bjølstad