Munchmuseet, MM K 4686

MM K 4686, Munchmuseet. Datert 24.10.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    De deilige Blomster, som
Du har sendt, det er
en Fryd, mange, mange
Tak, det er en
vakker Geburtsdagsgave;

    hvilken urolig Tid

 

      

vi lever i; jeg haaber
Du har det godt og
er frisk. –      Det er
vel deiligt at Laura er
pladseret saa godt, hun
fortæller at hun fremdeles
væver, det er saa godt. –

    
    Mange, mange hilsener
    fra Inger og din hengivne
Karen Bjølstad.


24de