Munchmuseet, MM K 4686

MM K 4686, Munchmuseet. Datert 24.10.1916. Brev fra Karen Bjølstad.