Munchmuseet, MM K 4500

MM K 4500, Munchmuseet. Datert 17.07.1903. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Der er da svert, at Du igjen
kan sende saamange Penge,
som 400 Kroner, dem vi mod
tog igaar til stor Overraskelse.
Inger reiser imorgen til Byen
og faaer dem idsat i Ban
ken, dersom der ikke blier
altfor stygt Veir. – Det
var morsomt at høre, at
Du har stilt op Huset dit
og er fuldt optaget af Arbeide
for da er Du frisk.

 

      

    Vi har havt en noksaa kold Sommer,
om Aftenen især; men jeg synes
det er er værre at være generet
af for stærk Varme. – Her er kommen
flere Badegjæster, deriblandt Kunstnere
Bloch, en Gude, ‹Ottar› Holmboe boer
her Sommer og Vinter og Dørnberger. –
– Vi boer hos Damskibsexpeditør Johansen, Broder
af «Mor Sletten». – ugenert, har pen Udsigt
over Søen og Huset ligger saa
vidt langt nede. – Forresten
er her meget forfaldent, det
er vist meget smaat for
Befolkningen, da den egentlige
Drift er ophørt. – Engang har her
været Liv med Skibfart og
Trælastudførsel. – Aasgardsstrand
er dog meget vakrere By. –
ligger saa vakrere til. –

 

      

    – Her findes et gammelt Leiebibliotek,
saa Inger har faaet fat i mor-
somme Skjærgaardshistorier af «Flygare
Carlen
»; – hun læser dise høit, de
ere virkelig gode, saa gamle
som de ere. – –

    
    – Lev vel mange Hilsener
fra os begge; Inger
besøger L. naar hun reiser ind. –

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Soon d. 17de Juli 1903.