Munchmuseet, MM K 1553

MM K 1553, Munchmuseet. Datert 22.06.1909. Brev fra Daniel Jacobson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Kunstmaler
    Edv. Munch R.
    \Bergen/
    Kragerø
    Norge

 

      
    
Vesterbrog. 9 B. 2 22/6 09    Kære!


    Tak for Brevet!
dejligt langt og næsten
læseligt. Det var mig
en stor Glæde at høre
om Deres Kræfter, Arbejds-
lyst og Resultater.
Jeg er jo stolt af Dem,
og stolt på Deres Vegne!
Det morede mig, at «mit»
Billede havde gjort Lykke.
Når nu bare også nogen
vilde købe det. Det
«røde» Billede og Helge Rode-
billedet ere ophængte, så
at jeg daglig har dem for
øje! Alt vel på Kliniken,
hvor der stadig er fuldt Hus.
Vi lukker kun den sidste Halv-
del af August. Min Kone
har det godt og hilser Dem
og Ravensberg hjærtelig takk igen.
Klinikens Damer hilser også
«den stedse savnede». Fru Tha-
ning
og Frk. Jørgensen rejser snart
til Thüringen m.m. Skriv så
snart igen til Deres Ven Profess.