Munchmuseet, MM K 1257

MM K 1257, Munchmuseet. Datert 16.01.1933. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 16/1 1933    Kjære Edvard Munch,


    Som Du nok vet skulde David Monrad
Johansen
fått en testamentarisk gave på
60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men
ved et tillegstestament fra i sommer var denne
gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag
for Monrad Johansen, som har det svært smått og
som endelig trodde han skulde få et utenlands-
ophold for å studere videre og bl.a. lære å
dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og
vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens
datter) Arnstein Arneberg og min datter og
jeg, att at vi skulde se å få sammen litt
penger for å støtte ham. Han må, når det kniper,
være musikanmelder i Aftenposten – og det
er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.

    Så har vi tenkt at endel interesserte privat
samlet penger på den måte at de \folk/ forplikter
sig til et årlig bidrag i f.eks 3 år, 100 kr

 

      

året, f.eks. \eller så/ eller om de heller vilde gi et beløp
én gang for alle. Pengene skulde da utbetales
ham portions-vis. Vi har tenkt å be Dig
være med på inbyderlisten, sammen med
Andresen (Tidemands Tobaksfabrik) Klavenes, Teater-
chef Christensen, fru Else Mustad, Hamsun,
Bojer, Grieg (Gyldendal) Nygaard (Aschehoug)
fru Conrad Langaard, konsul Røwde, Fru Trine
Schibsted
, Statsminister Mowinckel, Cally Monrad
Henrik Sørensen, Gerd Egede Nissen

    Ja vi har ikke spurt noen endda; men
Andresen vet vi har tilsagt sin støtte.

    David Monrad Johansen er jo en ypperlig
komponist og det går store ord om hans univer-
sitetskantate, som nu skal op. Men Du
vet kanske at komponistene er i klørne på
den danske Vampyr, Wilhelm Hansen; slavekon-
trakten har jeg engang set, den er forferdelig!

    Vær med, så gjør Du en god gjerning.
    Venlig hilsen fra Din
Erik Werenskiold

    Ordlyden på inbydelsen skal Du få tilsent senere.