Munchmuseet, MM K 1235

MM K 1235, Munchmuseet. Datert 26.07.1906. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
26.7.1906
adr. Lysaker    Kjære Munch,


    Alle papirer skal være sendt Dig, men
Wasteson har fåt ordre til at sende påny.
Ja anmeld alle billeder; når e Vi har
her tat ud:
 • 1. Døende barn. hos adv.Nørregaard
 • 2. Skrig. Schou?
 • 3. Badende barn (hvor)
 • 4. Portræt af fru Nørregaard. hos adv. N.
 • 5 Portræt af Nørregaard og frue – do –
 • 6.\)/ Måneskin – do
 • 7. Vår, galleriet. Ansøgning indleveret
  om udlån.
 • 8. Det jeg har af Dig.
 • 9 Nansens billede

    Heraf er de understregede sikre, altså
6 Linde sa nei. Send en pen

 

      

    Samling, vi får vist nu
endelig en skikkelig udstilling,
andet kan jeg ikke tænke.

    Send ikke billederne for sent
ind, helst i begyndelsen af
terminen. Sørger Du selv for
billederne her hjemme?
Svar på dette.
Jeg reiser op
i landet 2–3 uger, men
der blir jo endnu god tid sidst
i August.

    
    Din hengivne Erik
Werenskiold