Munchmuseet, MM K 915

MM K 915, Munchmuseet. Datert 12.09.1909. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    «Skrubben»
    Kragerø


    
Christiania, Stensgade 1. Søndag 12/9-09    Kjære ven og frænde!


    Hvordan staar det til. Haaber Du
har det bra. Skal hilse saameget
fra Høst, som var herinde til jubileum,
han sagde smilende «Meyer er endnu
ikke tilfredsstillet». Jeg lever ‹ellers›
saa nogenlunde, arbeider umaadelig
flittig paa mine billeder og ser ellers
ingen mennesker. Haaber ved leiligh.
at høre et par ord fra Dig snart.

    
    Masse hilsener
    Din L.

 

      

    Her ser Du gaden jeg bor i, styg og trist
som alt i Christiania. Hils kjendte.
Først og fremst Inga, saa Ellef, Skjæreungen
og andre.

 


     [Red.: ]