Munchmuseet, MM K 848

MM K 848, Munchmuseet. Datert [??].01.1901. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.
 Tak for brevet idag, og godt
nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til
Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at
Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg
De af ham havde faat underetning om bilde
og assurancen og alt sammen. – – Nu har
jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer
jeg altid noen sinna mennesker i telefonen
som aldrig vil si, hvor han er at træffe.
Men efter at ha sagt mit fulde navn
og været engleblid fik jeg da ud at hvis
jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens
træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.

Tulla har været oppe hos os flere gange
i julen. Hun er nu svært rolig og taler
sjelden om Dem, hvilket jeg anser for et
godt tegn. – Nei, lad nu hende bare
være iro, saa haaber jeg, det gaar sin natur-
lige gang. Men faar hun atter et lidet
haab, blusser det snart op igjen. Hun ved,

 

      

at De ikke har andre end venlige følelser for
hende. – Hun har spurgt om at faa
kjøbt nogle af Deres \hos os værende/ litografier, et par vil
hun vist gi bort og ha et par selv. –

Jo, nu traf jeg da Strømdal, han var meget
i mødekommende og sagde at assurancen
vistnok \blev/ udbetalt uden vanskeligheder og
om otte dage trodde han det blev gjort.
Han havde forresten git Dem besked,
sagde han. – Ja, det var sandelig
et held for Dem og gruelig morsomt.
Men vær nu forsigtig og ro Dem ikke for
langt ud. – Jeg skal i morgen
telefonere til fru Holmbo og Ilhen. Det
blir et stygt hul paa væggen efter bilde
saa De maa endelig sende det fluksens
tilbage igjen.
  Ja, lev nu vel, kjære
Munch og skriv snart igjen.
 Deres Aase Ng.
    Harald hilser.