Munchmuseet, MM K 749

MM K 749, Munchmuseet. Datert 31.03.1909. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren hr. Edvard Munch
    Professor Jakobsens Klinik
    Kochsvei no. 21
    Kjøbenhavn

 

      
    
Tirsdag formiddag.    Kjære Munch


    Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse;
den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes
jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end
jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger
og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud-
stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor-
mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar
dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle.
Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne
sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle
er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg
tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så
mange års udlændighed.
  Gud med dig, kjære, gamle ven!
    Din Jappe