Munchmuseet, MM K 595

MM K 595, Munchmuseet. Datert 02.01.1900. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    

    Fraülein Klee
    Mauern Str. 11
    Potsdam
2den Januar 1900    Min kjære ven!
 Af
ovenstaaende ser Du, at
jeg igjen er flyttet – jeg
frøs ihjel nede i det lille
Gasthof, og dertil var det støi
baade dag og nat fra billiard-
lokalet der, saa jeg har
maattet bide i det sure
æble og flyttet hit til byens eneste
pensionat, et kristeligt hospitz,
hvor jeg forresten gjør som
jeg vil, kan spise paa mit
værelse eller nede sammen
med 10 andre, mest gamle
damer og noen amerikanere –

    Men nu maa jeg si, jeg er

 

      

lei af denne omflakken – kuffert-
pakking og alt andet som det
medfører, og jeg haaber, jeg
kommer til at like mig her –
og blir nogenlunde behandlet
av disse kristelige damer. –
Men jeg ønsker inderlig, at det
ikke skal vare saalænge før
Du kan komme nedover –
det er saa længe siden jeg
hørte fra Dig sidst, flere dage
før jul?

    Aa skriv, hvis Du kan!
Jeg har netop pakket ud –
og anbragt forskjellige ting
paa veggene, bl.a dit
maleri og dit billede, saa
jeg ialfald har noe godt
at se paa – Over sengen
staar et skildt med:
«Fasset eure Seelen in
Geduld» – hvilket nok
kan passe godt for mig. –

 

      
    2)

    Jeg bor i nærheden af Sanssouci
– saa her er god anledning
til pene spadserture.

    Om formiddagen har jeg
tænkt at tegne og radere
flittig og om eftermiddagen
at dovne mig og læse. –
Jeg fik en mængde bøger
til jul. Af Nørregaards
Ibsens; som jeg forresten læste
samme dag, den udkom her.
Har Du læst den, og hva
syns Du om den gamle
mester??

    Her paa bordet har jeg
liggende foran mig:
Nils Lyhne, historien, –
Carlyle, Jonas Lie, Krags –
Dostojeivski – og mange andre –

    Er Du fornøiet med
udvalget? Gid Du

 

      

vilde sende mig et par
ord snart, kjære vennen
min – gjør det.

    Du kan godt adr. poste restante,
hvis Du ikke gider den nye.
Igaar var en rar nytaarsdag –
jeg tilbragte den mest
liggende – Frk. Vogt var
hos mig en stund igaar efterm.
Stakkers Obstf., nu har de
snart ingen penge igjen af
Stipendiet, og han kan ikke
arbeide her.

    Adjø da – lev vel og giv
Du var bedre –

    
    Mange hilsener fra
    Din Tulla

Idag er anden januar!