Munchmuseet, MM K 512

MM K 512, Munchmuseet. Datert 06.[??].18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris. tirsdag 6te    Min kjære Edvard.


    Fik idag morges dit brev fra
Havre – tak; haaber du fik mine
to af fru Krogh; kanske fik du
da tid til at sende mig endnu
et. Jeg kan ikke si dig – hvor
gla jeg er over at du endelig
føler dig lidt bedre, og jeg er
vis paa, at søturen gjør dig
godt. – men hvor væmmelig
at du maatte være med andre
i lugar – jeg husker den – den
er liden nok for en.

    Var idag hos Lemercier men
omforladelse – alt var i uorden –
ingen tilstede, saa jeg fik ikke
git noen besked – men imorgen
tidlig kl 9. skal jeg derud igjen.

    Jeg haaber det er de to rigtige
jeg ber dem gjøre først. Du sae
det af Jappe – men der er jo

 

      
    2)

ikke noe af ham allene – ?
og saa damen ved vinduet.
Og du sae 8 af hver sort – ?
men kanske du gav mig
anden besked i den lap, – du
glemte at sende?

    Jeg sender dette til Stangs
adresse, du blir vel der nogle
dage? Sendte idag efter dig et
brevkort fra en trykker. –

    Ved du, at jeg pludselig
idag på Regencen opdager
min søster og svoger som kom
fra Wiesbaden for at træffe sin
søn her, – jeg kan ikke si, jeg er
videre gla netop nu – maa nu
være her i byen et par dage
sammen med dem i denne
skrækkelige varme. – de sier, jeg
skal reise sammen med dem

 

      
    3)

hjem, men jeg tror nok ikke, jeg
gjør det. Iaften skal jeg spise
med dem –

    Hvad mon du har fundet
paa for mig til underholdning
i sommer, som du glæder dig over,
ja tak skal du ha, jeg tror det
er første gang du, at du finder
på noget for mig. – hm!

    Skal det være en hemmlighed
til jeg kommer hjem?

    Aa nei – du har vel ret – hvad
nytter det at ønske at meget hadde
vært anderledes her, naar du var
saa elendig – og alligevel – hvor
forfærdelig trist det var for os begge –
ja, jeg gjorde jo naturligvis
uret i at bli hos dig – og jeg

 

      

angrer bitterlig paa det nu – men
du kan tro, det er ikke saa let for
mig heller mangen gang.

    
    Nei adjø du – skriv saa ofte
du vil til mig – min
kjære ven.

    Din Tulla.