Munchmuseet, MM K 360

MM K 360, Munchmuseet. Datert 22.05.1934. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Meltzersgate 7
Tirsdag 22/5    Kjære Munch,


    Solen skinner inn her på en kraftig
rekonvalescent, undres på hvordan
det står til hos dig. Om en 8 dages
tid drar jeg ned til Borre for å
fullende kuren, kanskje vi treffes
på veiene der nede en vakker dag.

    Du fikk rett, traff den
brave Wefring i blinken. Ikke alene
vil han tale sjel og kanskje igrunnen
også male sjel, fra Paris skriver

 

      

han Ibsen-brev i anledning
av «Vildanden Kommentar», vil i det hele
etablere sig på de forskjelligste om-
råder.

    Så du hvor nær det var
på et hengende hår at revolusjonen
hadde nådd den norske kunst i
Riga Kommentar? Jeg skalv for mine to
billeder, nu henger de gudskelov
på min vegg igjen!      Slikt gir
håb, tingene kan altså gjen-
oprettes, bringe i lage igjen. Som
med menneskene, når våren og

 

      

sommeren kommer.
    Jeg talte idag med en mann som
sitter sterkt optatt med å skrive
litteraturhistorie om Hans Jæger.
Slik går det, oprøreren innrammes i
«utviklingen» og får penner til å
rasle. Mannen hadde aldri talt
med Jæger, og jeg måtte – for den
gamle Führers skyld – gi ham
noen tips. Husker du at Krohg
forkynte: «Hans Jæger er Nordens
Manet»!

    Men Jæger smilte skjevt og ante
ikke hvor Krohg hadde det fra.

    
    Hilsener og bedring.       Din hengivne
Sigurd Høst