Riga

Utstilling i Riga av norsk kunst, med tre bilder av Edvard Munch. "Norvegijas Tagadnes Telojosas Makslas Izstade". 25.3–22.4.1934.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 356, s. 2
MM K 360, s. 2