Munchmuseet, MM K 333

MM K 333, Munchmuseet. Datert 06.04.1910. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Bergen 6 april 10    Kjære Munch,


    Hermed følger den franske oversættelse av
det skjønne digt om menneskene og menneskenes
børn Kommentar. Jeg har gjort mig umake for at holde
det i en vis ædel og enkel tone; det er særlig
vigtig at bruke tidsformerne med et vist raffine-
ment for at det skal virke poetisk paa fransk-
mændene. En form som: il le vit brukes jo
ikke i alm. tale, men i al ædel episk stil
(bibelen, eventyr etc.). Jeg nævner dette for det
tilfælde at nogen halvlært sprogmand skulde
ville øve kritik. Du maa intet ændre i den
franske oversættelse uten at spørge mig. –

    Jeg har telefonert med Meyer idag, men
han er syk, og det vil vist vare nogen
dage før han kan opta nogen forhandlinger
med mig. Han bad tyndt for sig idag, og
jeg lot ham foreløbig slippe. Men inden en

 

      

uke tror jeg sikkert vi vil kunne
forhandle.

    Jeg har været gigtsvak i længere tid,
men har det forøvrig godt. Glæder mig
meget til at du skal komme i næste
maaned. Skal du ha billeder med?
Utstillingen i Kr.ia har jo været en stor
succes efter hvad jeg leilighedsvis
har set og hørt. Jeg læste Morgenbladets
kritik med selvportrættet en tête; hvem
er det som skriver der? Det interesserte
mig at se at han nævnte portrættet av
Jappe med saa stor ros, for det slog mig
svært i julen og staar meget levende
for min erindring.

    Saa du alt er kommen saa langt med
«historien». Jeg kan ikke sige hvilken
fest det skulde være at se universitetets
festsalsmykket med det billede.
Naar skal det være færdig? Er det
til 2 sept. iaar?

 

      

    Apropos om Alfa og Omega Kommentar, det er
noksaa rart at Rodin ogsaa bruker
dyrene for at skildre menneskene –
det har altsaa ligget i luften.

    Det skal være morsomt at faa
se de aviser du taler om at sende.
A propos! Une bêtise gentille, der kan
heri ligge betydningen av en litt naiv
uartighed eller uanstændighet. Kan du se
av sammenenhængen om det er det som
er ment?

    
    Med de bedste hilsner fra min kone.
    Din heng.
Sigurd Høst.