Munchmuseet, MM K 138

MM K 138, Munchmuseet. Datert 26.01.1933. Brev fra Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
26-1-33.Soon    Kjære ven Munch!


    Tja – Du har rett vi er gamle det er glisent i rekkene nu – meget glisent.
Og så, sidder jeg her i min ensomhed tænker, og ordner op mine mange
papirer. Du kann tro jeg finder mange mærkelige ting – og mange
tanker og erindringer dukker op i min erindring. Jeg har en fin
colection – hele Jens This – omtr. complett –. Kampene i 80årene
og allt omtr hvad der er forefalt på tryk i vort liv – nuja da vi
levet, håbet, trodde! – og frem foralt kjæmpet. Blant andet fandt
jeg dette udklip – og da det muligens kunde interessere Dig, så sen-
der jeg den. Herregud hvormeget tull og tøis er det ikke bragt til
torv’s hertillands om kunst – å Gud. At Jens fremdeles er directeur
for Nationalgalleriet er det – eller noget af det morsomste jeg
har oplevet. Det er et kunststykke\!/ denne affecterede og uvi-
dende arogance!. Det er da logiskt at når et menske gang
på gang går i vannet! – han sjønner pinedød ingen ting – men
slumper at trekke et fornuftigt valg iblandt, og så frekhedens
nådegave. Han er som lusa i et svenskeskjeg! og Gud ved
om han ikke er svenske. Jeg sendte til generalforsamling
et epigram til J.T. – «Intrigant og arrogant Du åndelige snobbefant
er og blir en Ignorent.» Men nu er jeg gammel, og usigelig tret
det har gåt svært inpå mig da Jappe døde! – det har det.
Et fint menske! vi har såmend truffet nok af pøbelsjæle
og jeg husker forbandet godt. Jeg får af og til breve fra
Frankrig Tyskl. Engl. Finland. Jo, i Finland lever endnu
Emil Wikström skulpteuren og Ero JernfeltGebhardt o andere
men disse kjendte vel Du også. Gallén er død – – ja han

 

      

var på vei hid til mig – så døde han i Stockholm – – –. Chabas
er nu mâitre og intar den høieste post i fransk kunst. Pelegrini
er stormester i Italien – SalleEstradaire er død o.s.v.
Du har gudskelov intat den stilling som Du personlig ved Din
kunst fortjener – Ja – såmend Du har haft det tungt nok
somtider – men – det var i ungdommen – det er værre når det
hålder ved hele livet igjennem! men – en for hænge i! fordi
man er glad i sit arbeide – for arbeidets skyld! og blir det
kunst af og til – så får man vara nøid endå. 68 år og
endnu har jeg ikke lavet et eneste billede som jeg har været
tilfreds med! det\te/ er tungt Munch! jeg er træt syg og har store
smærter – fy fanden.

    
    Ja ja kjære gamle ven hav det godt som jeg af hele
mit hjerte ønsker Dig det – og vær så hjertelig hilset
fra Din gamle ven.

    Dørnberger