Munchmuseet, MM N 72

MM N 72, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.
Filologisk kommentar: Utkast til «Livsfrisens tilblivelse». Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 72 bl. 1r