Munchmuseet, MM N 69

MM N 69, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.
Filologisk kommentar: Utkast til «Livsfrisens tilblivelse». Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 69 bl. 1r