Munchmuseet, MM K 5119

MM K 5119, Munchmuseet. Datert 13.11.1915. Brev fra Karen Bjølstad.