Munchmuseet, MM K 5084

MM K 5084, Munchmuseet. Datert 13.12.1913. Brev fra Karen Bjølstad.