Munchmuseet, MM K 4969

MM K 4969, Munchmuseet. Datert 17.04.1898. Brev fra Inger Munch.