Munchmuseet, MM K 4427

MM K 4427, Munchmuseet. Datert [??].[??].1894. Brev fra Karen Bjølstad.